Gizlilik Politikası

OKULLAKOSU, "Portal"ından Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı "OKULLAKOSU Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve "Portal"da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, OKULLAKOSU, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya "Portal" üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, telefon, şirket, adres veya e-posta adresleri gibi) OKULLAKOSU'na vermeleri gerekmektedir. OKULLAKOSU, OKULLAKOSU Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri OKULLAKOSU veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. OKULLAKOSU tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya OKULLAKOSU "portal"ı üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; OKULLAKOSU ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "OKULLAKOSU Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

OKULLAKOSU "Portal"ı dâhilinde başka sitelere link verebilir. OKULLAKOSU, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi ad-soyad, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. OKULLAKOSU, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini OKULLAKOSU'in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda OKULLAKOSU, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 

 

İletişim: (0536)614-05 45 Okullakosu.com | Okul Lakosu
Copyright © 2002 - 2017 Her Hakkı Saklıdır.